Devotional


28 aprilie, 1782: ,,M-am retras în locul în care obișnuiam să mă izolez, copleșit de nemărginită pace și liniște. Se părea că depindeam în totalitate de Dumnezeul meu, desprins pentru totdeauna de toate celelalte griji. Nu știam ce să-I spun Dumnezeului meu, și am rămas așa, plecat la sânul Său, expirându-mi dorințele în perfectă armonie cu natura Lui. Dorințe însetate și doruri nepotolite după perfecta-I sfințenie îmi copleșeau sufletul. Dumnezeu era atât de drag sufletului meu, încât lumea cu toate plăcerile ei, era atât de infinit de dezgustătoare. Dumnezeu îmi era ÎNDEAJUNS ; și faptul că El stăpânea peste tot – îmi încânta sufletul din belșug. Cred că credința și dependența mea de El, rareori atinsese astfel de culmi. L-am văzut ca pe un izvor nesecat de bunătate și m-am gândit atunci că îmi va fi aproape imposibil să nu mă mai încred vreodată în El, sau să am oarecare temeri cu privire la ce are vreodată să mi se întâmple.”
-David Brainerd
————————————-
April 28, 1782: “I withdrew to my usual place of retirement in great peace and tranquility. I seemed to depend wholly upon my Lord, wholly weaned from all other dependences. I knew not what to say to my God, but only lean on His bosom, as it were, and breathe out my desires after perfect conformity to Him in all things. Thirsting desires and insatiable longings possessed my soul after perfect holiness. God was so precious to my soul that the world with all its enjoyments was infinitely vile. The Lord was my ALL; and that He overruled all greatly delighted me. I think my faith and dependence in Him, scarce ever rose so high. I saw Him such a fountain of goodness that it seemed impossible I should distrust Him again, or be any way anxious about anything that should happen to me!”
-David Brainerd

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: