De ce Moldova are nevoie de apologeți creștini?


IMG_0453

Istoria țării mele a fost marcată de multe evenimente horifice care au fost cauzate în mare parte de regimul comunist, evenimente care, cu părere de rău continuă să influențeze poporul moldovenesc și astăzi (sub o altă formă). Vorbesc de cele trei valuri de deportări ale oamenilor din fosta RSSM dar mai cu seamă despre deportarea păturii intelectuale (poeți, profesori, politicieni, etc.). Odată cu aceste deportări a fost stagnată dezvoltarea țării. Din motive justificate adepții ideologiei sovietice au vrut să înlăture potențialii revoluționari și dușmani ai comunismului. În acest context apare următoarea întrebare: dar ce legătură există între subiectul eseului și istoria deportărilor?

Apologetica este o combinație dintre intelectualitate și integritate, combinație necesară dezvoltării Republicii Moldova (și nu numai). Deși e cu neputință să ne întoarcem în timp și să readucem potențialul uman pierdut, este cu putință să dezvoltăm oameni intelectuali și integri care să confere țării un viitor prosper. Imaginați-vă lideri politici, spirituali, profesori, cu toții intelectuali și integri – câtă speranță, transparență, profesionalism, credibilitate, și câte valori adevărate, toate la pachet! Apologeții creștini pot folosi aceste două elemente pentru a redefini o întreagă generație deoarece creștinismul, mai bine decât oricare altă viziune, explică importanța cunoașterii creației și a Creatorului și a integrității definită de cele două porunci supreme: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți.” (Luca 10:27) Înțelegerea acestora formează baza conduitei unei societăți perfecte. Dacă politicienii și-ar fi iubit cu adevărat alegătorii, miliardul nu ar fi fost furat… Isus cunoștea societatea deoarece și în timpurile Lui a existat corupție și nedreptate, prin urmare a poruncit și a sfătuit oamenii să fie iubitori. Al doilea element prezent în acest verset este dragostea bazata pe rațiune: să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău cu tot cugetul tău. Moralitatea justificată și argumentată rațional (element pe care doar creștinismul îl explică), te transformă într-un cetățean exemplar, într-un politician care nu se compromite și într-un profesor cu valori adevărate iar țara poate fi schimbată începând de la mine și de la tine.

Un alt motiv pentru care țara mea are nevoie de apologeți creștini este importanța celor două aspecte ale apologeticii care sunt esențiale parcursului prosperității. Este vorba despre apologetica ca disciplină de argumentare a credinței și apologetica caracterului misionar. Odată marele apologet creștin contemporan Ravi Zacharias, a fost întrebat dacă toți creștinii ar trebui să fie apologeți, Ravi a răspuns spunând că de fapt, fiecare dintre noi, fie că ne dăm seama sau nu, suntem apologeți prin ceea ce facem sau spunem, iar întrebarea este dacă suntem apologeți buni sau răi. Oamenii trebuie să ne vadă pe noi, cei care ne numim creștini, acționând altfel, vorbind altfel și atunci mărturia noastră poate avea un impact enorm asupra celor din jur. Trăim într-o țară care se numește creștin ortodoxă, dar care și-a pierdut valorile creștine din cauza mărturiilor stricate ale unor “creștini”. Al doilea aspect și anume argumentarea credinței cu ajutorul dovezilor științifice devine o necesitate deși la început nu a fost așa. Republica Moldova asemeni altor țări este afectată de tendințele ateiste, panteiste, deiste, etc, tendințe care ademenesc generația tânără datorită “confortului psihologic” pe care îl aduc. Argumentarea științifică a existenței lui Dumnezeu devine un subiect întrebat iar apologeții creștini sunt cei care trebuie să facă lumină în acest sens deoarece Dumnezeu ne îndeamnă să-L cunoaștem cât mai bine: “…ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El.” (Romani 1:19-20) Pavel îi scrie lui Timotei să se ferească de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel. (1 Tim. 6:20) Cu alte cuvinte, știința este în deplină concordanță cu Creatorul ei dar poporul piere din lipsă de cunoștință. Să folosim dar toate resursele pentru a proclama Adevărul, unicul care ne poate face slobozi și care ne poate reda speranța într-un viitor nu european sau estic ci binecuvântat de însuși Dumnezeu!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: